Verejná strelecká súťaž G200

OPK Košice v guľovom štvorboji G 200

Obvodná poľovnícka komora Košice

usporiada

verejnú streleckú súťaž o pohár

OPK Košice v guľovom štvorboji G 200

8. októbra 2022

v priestoroch streleckého areálu v Nižnej Hutke

Organizačný výbor:

Riaditeľ preteku                   : Mgr. Ivan Staš

Hlavný rozhodca                  : Stanislav Minárik

Rozhodcovský zbor              :deleguje OPK Košice

Jury                                       : ustanovuje sa na strelnici

Lekárska služba                   : zabezpečí usporiadateľ

Technická služba                  : personál strelnice Hodkovce

Časový harmonogram preteku:

Sobota  8. Októbra 2022

08:00 – 08:30                               registrácia, tréning

8:45                                              otvorenie preteku, žrebovanie poradia strelcov

9:00 – 11:00                                súťažná streľba

12:00                                           predpokladané ukončenie preteku, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie vecných cien a diplomov.

Štartovné :

Vklad vopred prihláseného účastníka           30,- €

Vklad vopred neprihláseného účastníka        35,- €

 

Propozície:

Súťažiť sa bude podľa platného streleckého poriadku SPK a týchto propozícií a to za každého počasia.

Rozsah pretekov:

  1. Líška sediaca – vzdialenosť pri G 200 – 100 m, 5 výstrelov v časovom limite 5 minút. Mieridlá mechanické alebo optické bez obmedzenia, poloha strelca v ľahu bez opory.
  2. Srnec –  vzdialenosť pri G 200 – 100m, 5 výstrelov v časovom limite 5minút. Mieridlá mechanické alebo optické bez obmedzenia, poloha strelca v stoji s oporou o pevnú tyč, alebo bez opory.
  3. Kamzík -vzdialenosť pri G 200 – 100 m, 5 výstrelov v časovom limite 5 minút. Mieridlá mechanické alebo optické bez obmedzenia, poloha strelca v stoji s oporou o voľne postavenú tyč, alebo bez opory.
  4. Diviak –vzdialenosť pri G 200 – 100 m, 5 výstrelov v časovom limite 5 minút. Mieridlá mechanické alebo optické bez obmedzenia, poloha strelca v stoji bez opory.

Zbrane a strelivo:

Prípustné sú všetky poľovnícke guľovnice, ktoré vyhovujú platnej legislatíve a podľa zákona o poľovníctve sa môžu používať na lov zveri; do hmotnosti 5000 g, vrátane streleckej optiky s montážou, záveru a zásobníka. Nie sú prípustné terčovnice, vojenské guľovnice a špeciálne guľovnice používané na lov ťažkej tropickej zveri. Najmenší povolený kaliber .22 Hornet. Použitie napináčika je povolené. Povolené sú plné pažby s nastaviteľnou lícnicou a pätkou, ako aj pažby s otvorom pre palec. Automatické (samonabíjacie) guľovnice sa musia používať ako jednoranové. Ďalej sú zakázané zbrane vybavené rôznymi druhmi bipodov – dvoj nožičiek, úsťových bŕzd, tlmičov, hlavňovým závažím a vyvážením, len rámovou pažbou, hubovitým (napr. molitan, penová guma) predpažbím a pätkou v tvare háku. Zakázané sú zbrane s pažbou vybavenou akýmikoľvek protišmykovými pomôckami (zdrsňovacie pásky, nálepky, gumové náplaste a pod.) a účelovými zárezmi, resp. vyhĺbeninami určenými pre uľahčenie umiestnenia opory pevnej a voľnej tyče.

Strelivo je povolené len s poľovníckou laboráciou vrátane celoplášťového. Je zakázané strelivo s oceľovým jadrom a svietiace strelivo.

Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo prostredníctvom mailu.

Tel.kontakt : Ing. Dominika Mihaličová:+421 908 087 465

Mail: kosice@opk.sk

Mgr. Ivan Staš, riaditeľ preteku