Úvod

Obvodná poľovnícka komora Košice

Úvod

 

Vážení členovia OPK Košice , týmto Vám oznamujeme, že kancelária OPK Košice bola presťahovaná do priestorov poľovníckeho domu Regionálnej organizácie SPZ Košice, so sídlom

Pri Miklušovej väznici č.8, 040 01 Košice