Úvod

Obvodná poľovnícka komora Košice

Úvod

Oznam 31/82021 – Verejná strelecká súťaž o pohár OPK v guľovom štvorboji G200

Oznam 27/8/2021 – Metodické usmernenie AMO


Oznam 15/6/2021


OZNAM 18/5/2021

Majstrovstvá OPK Košice

OZNAM 4/5/2021
Vážení členovia RgO SPZ Košice, s platnosťou od 01.05.2021 máme uzatvorenú nájomnú zmluvu so strelnicou v Nižnej Hutke.
Nastreľovať guľovú zbraň bude možné od 01.05.2021 do 30.11.2021, každý utorok a štvrtok ( okrem štátnych a cirkevných sviatkov) v čase od 15:00 hod do 18:00 hod. po telefonickom dohovore so správcom strelnice.
Pri registrácii na strelnici sa člen RgO SPZ Košice preukáže platným členským preukazom SPZ, OP, zbrojným preukazom a preukazom o zbrani.
Kontakt na správcu strelnice: Ing. Ľudovít Lippai – +421 903 654 765

OZNAM : 
Obvodná poľovnícka komora Košice v mesiaci február 2020 plánuje zahájiť prípravu na skúšky z poľovníctva – dištančnou formou.
V prípade záujmu prihlásiť sa do kurzu, zašlite nám svoju prihlášku, ktorú nájdete tu.
S pozdravom/