Obvodná poľovnícka komora Košice

Predstavenstvo

Predseda OPK Košice  – Mgr. Ivan Staš

Podpredseda OPK Košice – Ing. Gabriel Vukušič

Predseda Dozornej rady  – Mgr. Vladimír Katona

Členovia DR – Ing. Juraj Horňák, JUDr. Valéria Harvánková, Ing. Rastislav Bender, Ing. Juraj Halás

Predseda streleckej komisie – Ing. Peter Petergáč

Predseda ekonomickej komisie – Ing. Vladimír Molčák

Predseda kynologickej komisie – Ing. Ondrej Dvouletý

Predseda osvetovej komisie – Juraj Kočan

Predseda komisie pre poľovníctvo a životné prostredie – Ing. Marek Levay

Predseda disciplinárnej komisie : JUDr. Adriana Divoková