Obvodná poľovnícka komora Košice

Predstavenstvo

Predseda OPK Košice

Mgr. Ivan Staš


Podredseda OPK Košice

Ing. Gabriel Vukušič


Predseda ekonomickej komisie

Ing. Vladimír Molčák


Predseda kynologickej komisie

Ing. Ondrej Dvouletý


Predseda osvetovej komisie

Juraj Kočan


Predseda komisie pre poľovníctvo a životné prostredie

Ing. Marek Levay


Predseda disciplinárnej komisie

JUDr. Adriana Divoková


Podredseda Dozornej rady

Mgr. Vladimír Katona


Členovia dozornej rady

Ing. Juraj Horňák, JUDr. Valéria Harvánková, Ing. Rastislav Bender, Ing. Juraj Halás