Predstavenstvo

Predseda OPK Košice

Mgr. Ivan Staš


Podredseda OPK Košice

Ing. Gabriel Vukušič


Predseda ekonomickej komisie

Ing. Vladimír Molčák


Predseda kynologickej komisie

Ing. Renáta Karolová, PhD.


Predseda osvetovej komisie

Juraj Kočan


Predseda komisie pre poľovníctvo a životné prostredie

Ing. Marek Levay


Predseda disciplinárnej komisie

JUDr. Adriana Divoková

členovia: Ing. Juraj Horňák, JUDr. Vatéria Szanyi, Ing. Rastislav Bender, Ing. Juraj Halász


Predseda Dozornej rady

Mgr. Vladimír Katona

členovia: Ing. Daniel Bíroš, Ján Syš-Kriváň


Predseda legislatívno právnej komisie

JUDr. Richard Snopko


Predseda streleckej komisie

Ing. Ondrej Dvouletý