Potrebné dokumenty pre vydanie – predĺženie PL

1. vypísanú a podpísanú žiadosť,

2. 2x Foto 3×3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)

3. oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

4. súhlas dotknutej osoby

5. potvrdenie o poistení

6. občiansky preukaz

7. Poplatok za PL

8. Starý PL