Verejná strelecká súťaž o pohár OPK Košice

Obvodná poľovnícka komora Košice usporiada verejnú streleckú súťaž o pohár OPK Košice v streľbe na batérii B 100

  1. Mája 2022

v priestoroch streleckého areálu v Nižnej Hutke

Organizačný výbor:

Riaditeľ preteku : Mgr. Ivan Staš
Hlavný rozhodca : Stanislav Minárik
Rozhodcovský zbor : deleguje OPK Košice
Jury : ustanovuje sa na strelnici
Lekárska služba : zabezpečí usporiadateľ
Technická služba : personál strelnice Nižná Hutka

Časový harmonogram preteku:
Sobota 7. Mája 2022
08:00 – 09:00 registrácia
9:15 otvorenie preteku, žrebovanie poradia strelcov
9:30 – 12:00 súťažná streľba
13:00 predpokladané ukončenie preteku, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie vecných cien a diplomov.

Štartovné :
Vklad vopred prihláseného účastníka 45,- €
Vklad vopred neprihláseného účastníka 50,- €

Propozície:

Súťažiť sa bude podľa platného streleckého poriadku SPK a týchto propozícií a to za každého počasia.

Rozsah preteku:

4×25 terčov

Zbrane a strelivo:

Prípustné sú všetky brokovnice, ktoré vyhovujú platnej legislatíve v maximálnom kalibri 12.
Prípustné strelivo maximálneho kalibru 12/70 s maximálnou náplňou 28g olovených brokov a priemerom 2,0 až 2,5mm.

Tréning:

Štvrtok od 16:00 hod. do 18:00 hod, poplatok 6 Eur

Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo prostredníctvom mailu.

Tel.kontakt : Ing. Dominika Mihaličová – 0917 134 370
Mail: kosice@opk.sk