Obvodná poľovnícka komora Košice

Dovolenka

Regionálna organizácia SPZ Košice, týmto oznamuje všetkým svojim členom ako aj ostanej verejnosti, že kancelária SPZ Košice bude z dôvodu čerpania riadnej dovolenky v čase od 11. augusta 2021 do 25. augusta 2021 z a t v o r e n á.