Obvodná poľovnícka komora Košice

Africký mor ošípaných

AMO: Príznaky u diviačej zveri

V zdieľanom videu môžete vidieť príznaky afrického moru ošípaných, ktoré sa prejavili u diviačej zveri. Po jeho ulovení a odobratí vzoriek bolo potvrdené, že ide o prvý pozitívny prípad AMO u diviačej zveri na Slovensku pochádzajúci z obdobia augusta 2019. 

Materiál SPK pre držiteľov PL

foto web(1)

Africký mor ošípaných u diviačej zveri

Základné informácie pre poľovníkov
a užívateľov poľovných revírov,
ktoré boli aktualizované v auguste 2019
nájdete na stiahnutie v prílohe.

Aktuálna situácia s AMO pri Trebišove – prezentácia

svps

V prílohe môžete nájsť prezentáciu ŠVPS SR zo stretnutia expertov národnej skupiny pre africký mor ošípaných, ktorí v piatok dňa 10.5.2019 na RVPS v Trebišove prerokovali aktuálnu vážnu situáciu na hraniciach s Maďarskom.