Skúška kandidátov na prvý poľovný lístok 2016

Vážtení priatelia poľovníci a milovníci prírody,

s potešením vám oznamujeme, že sa naše rady rozšírili. Dňa 3.6.2017 sa konala záverečná skúška kandidátov na prvý poľovný lístok v Hotelovej akadémii. Predseda OPK Košice Ing. Weiszer otvoril túto záverečnú skúšku príhovorom, privítaním a predstavením skúšobných komisií z okresov Humenné a Trebišov, taktiež aj zástupcu Policajného zboru SR pre doplnkovú skúšku zo zbraní a streliva. V závere príhovoru poprial kandidátom veľa šťastia a rozvahy pri nasledujúcom testovaní. Následne predseda osvetovej komisie OPK Košice  p. Bomba, podal uchádzačom informácie o priebehu skúšky. Po ukončení záverečného testovania a následného vyhodnotenia došlo k odovzdaniu vysvedčení o absolvovaní skúšky z poľovníctva. Skúšku z poľovníctva vykonalo úspešne všetkých 31 prihlásených kandidátov, s celkovým priemerom 98,5 % správnych odpovedí. Záujem o absolvovanie doplnkovej skúšky zo zbraní a streliva sa prejavilo 26 kandidátov, z ktorých boli rovnako úspešní všetci.

Všetkým novým poľovníkom a členom SPK prajeme Lovu Zdar.

 

                                                                                                                Predseda osvetovej komisie

                                                                                                                           Bomba Peter