Dokumenty

Názov dokumentu Formát a veľkosť špecifikácia Odkaz
word  Stanovy SPK - aktualizované (.doc),(40kb) úplné znenie z 30.04.2016 Sťiahnúť
word  Stanovy SPK (.doc),(42kb) úplné znenie z 22.06.2013 Sťiahnúť
word  Žiadosť o vydanie PL (.pdf),(69kb) Občan SR Sťiahnúť
word  Žiadosť o vydanie PL (.pdf),(86kb) Cudzinec Sťiahnúť
word  Zákon o poľovníctve (.doc),(394kb) zákon č. 274/2009 NRSR Sťiahnúť
word  Vyhláška k zákonu o poľovníctve (.doc),(1754kb) vyhláška č. 344/2009 MPaRVSR Sťiahnúť