Prezident Slovenskej poľovníckej komory Ing. Tibor Lebocký, PhD. prevzal vysoké štátne vyznamenanie


Ing. Tibor Lebocký, PhD. prevzal dňa 12.9.2015  v meste Szécsény z rúk podpredsedu vlády republiky Maďarsko a prezidenta Maďarského poľovníckeho zväzu -  Dr. Zsolta Semjéna  vysoké štátne vyznamenanie - Rad vojvodcu -  udelené prezidentom republiky Maďarsko Jánosom Áderom.
 
Toto významné ocenenie mu bolo udelené v auguste pri príležitosti štátneho sviatku Maďarska a odovzdané pri príležitosti Celoštátnych poľovníckych dní v Novohradskej župe, pred početným obecenstvom maďarskej ale aj slovenskej poľovníckej i nepoľovníckej verejnosti.
 
Ocenenie bolo udelené za mimoriadny prínos pre rozvoj spolupráce oboch krajín najmä v oblasti lesníctva a poľovníctva, za cezhraničné zveľaďovanie odborných princípov obhospodarovania zveri a za dlhodobé aktivity v medzinárodných organizáciách.