Kynologická komisia OPK Košice

Predseda komisie: Andrej Juruš
e-mail: kynologia@opkkosice.sk

člen komisie: Karol Bačo
člen komisie: Ing. Renáta Karolová
foxterier

Štatút kynologickej komisie OPK Košice